English עברית
יעוץ אסטרטגי
אסטרטגיה עסקית
תכנית יישום אינטגרטיבית
תכנית עסקית
יעוץ שיווקי
תכנית שיווק
מיתוג מוצרים וחברות
מנטורינג אישי לתוצאות
פתוח מנהלים
אימון עסקי לבכירים
ליווי תהליכי שינוי
תקשורת בינאישית
צור קשר
לקוחותינו

 במהלך השנים זכינו ללוות חברות בתהליכי יעוץ עסקי ושיווקי, אסטרטגיה ומיתוג. מתודולוגית היעוץ והליווי שלנו מהווה פלטפורמה גמישה המאפשרת לנו להביא ערך כלכלי לחברות ממגוון תחומים כמו: מזון, תיירות, בריאות, תרופות, קמעונאות, פרסום, תקשורת, חקלאות, ביוטכנולוגיה ועוד.

 


activetrail 
air canada balton cp  biomor

bose 
 decor
eilat erichson  etap hp loreal manpower
novotel rest rmh roche stk unioue
visitlv אלטמן אלמ אשדר בגליל בוניטה
בית ברל בנק יורו טרייד בראשית גלובס הגליל המערבי הדיה
התיירות בעסקים וואלה טמפו ירושלים כללית מור המכון למידע
מזרח ומערב מכבי טבעי נוק אאוט ניאופרם סאן עמק וכנרת
פירות אביב קיסר קרבי קריית החדשה שפמ תור חיפה
תל אביב יפו  תמונה2 תרימה      

 

חזרה
יעוץ עסקי וליווי ליזמים ובעלי עסקים
העסק שלך על פרשת דרכים? רוצה להגדיל את המכירות? מתלבט כיצד לשפר את הריווחיות בעסק שלך? רוצה להגדיל את כמות הלקוחות...
תכנון, יעוץ וליווי לצמיחה עסקית בחברות
הסביבה התחרותית נעשתה צפופה והרווחיות יורדת? האם יש האטה בביקושים למוצרים או לשרותים שלכם? האם החברה נמצאת בסטגנציה ומאבדת את היתרון...
תכניות אסטרטגיה ומיתוג לערים, רשויות ומוסדות
  בקבוצת ליפץ ניסיון מקצועי ויישומי מגוון ורב בהובלה ויישום מהלכים ותהליכים אסטרטגיים של מותגי מקום  ואזור (Place Brands) – בין אם...